OAJ:n OULUN PAIKALLISYHDISTYS RY

Työn vaativuuden arviointi

Keskitetysti määritellyt tehtäväkohtaiset työn vaativuuden arviointikriteerit.

TVA nimikkeet ja korvaussummat on sovittu keskitetysti.

 Yksittäisen korvauksen taso on 150 euroa.

 • Erikoisluokkaopetus

 • Maahanmuuttajaopetuksen erityistehtävä erikseen määritellyillä kouluilla

 •  Lukion kemikaalivastaava

 • Joustavan opetuksen opettaja

 • Korjaushankkeiden TVA: t määritellään keskitetysti Sikun hallinnossa.

Keskitetysti määritellyt tehtäväkohtaiset työn vaativuuden arviointikriteerit, jotka sisältyvät koulukohtaisesti määriteltyyn TVA summaan.

 • Yksittäisen korvauksen taso on 150 euroa.

 • Erityisen pienellä koululla summa voi olla alhaisempi (100-150 euroa). Näin myös koulukohtaiseen TVA/TSA –osaan (kohta 3.) jää jaettavaa.

 •  Nivelvaiheen lisän osalta korvaus on aina 150 euroa.

 •  Koulun vararehtori (ei makseta apulaisjohtajille eikä apulaisrehtoreille)

 • Nivelvaihelisä: Maksetaan perusopetuksen ensimmäisen luokan luokanopettajille, peruskoulun 7. luokan luokanvalvojille ja lukion ensimmäisen vuoden ryhmän ryhmänohjaajille.

Työyhteisövaltuutettu (yksi tehtävä/koulu)

 • Valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan työsuojeluvaalien yhteydessä.

Oppilashuoltotyön koordinointi (yksi tehtävä/koulu)

Tiimivastaava

 • Alkavaa kahdeksaa päätoimista opettajaa kohden tulee yksi tiimivastaavan korvaus.

Koulukohtainen TVA ja TSA, jonka peruste ja tekijä määritellään koulun tasolla.

 • Korvauksen suuruus voi vaihdella koulukohtaisten päätösten mukaisesti 100200 euron välillä.

 • Työn suorituksen arviointiin (TSA) käytettävän osuuden tulee olla 2550 % koulukohtaisesta TVA/TSA rahasta.  

Opinto-ohjaajien TVA

 • TVA-lisä ohjattavien määrän mukaan:

 • 200 oppilasta,225 oppilasta, 250 oppilasta, 275 oppilasta ja 300 oppilasta         

 • TVA-lisä tasokorotuksena peruspalkkaan kaikille opoille

 • TVA-lisä työn vaativuutta lisäävien tehtävien johdosta: kymppiluokat, valmistava opetus ja erityiskoulu

Rehtorien TVA

 • TVA-lisä tasokorotuksena peruspalkkaan kaikille rehtoreille

 

 

 

Toimiston osoite

Asemakatu 22A
90100 OULU
Puheenjohtaja

Timo Kettunen
etunimi.sukunimi@opy.fi
Puh. 044-703 9230
Jäsenasiainsihteeri

Sanna Tittonen
etunimi.sukunimi@opy.fi
Sisäinen posti
Oulujoen koulu, Saarelan yksikkö


Kirjaudu sisään