OAJ:n OULUN PAIKALLISYHDISTYS RY

2
Jani Siirilä
Aineenopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
OAJ:N POHJOIS-POHJANMAAN AINEENOPETTAJIEN VAALILIITTO

Suomalaista koulutusta on uudistettava maltillisesti ja laajan yleissivistyksen säilymisestä huolehtien. OAJ:n ensisijainen tehtävä on jäsenten palveleminen järkevän ja tehokkaan järjestörakenteen kautta. Työympäristön voimakkaan muutoksen takia nykyisiä työehtoja on tarkasteltava kriittisesti ja opettajan ammattinimike on suojattava.

Osaamisella on hintansa – jyrkkä ei talkootyölle. 


3
Juhani Törmi
Perusopetuksen lehtori (biologia, maantieto, terveystieto), apulaisjohtaja, luottamusmies
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
OAJ:N POHJOIS-POHJANMAAN AINEENOPETTAJIEN VAALILIITTO

Luottamusmiehenä tunnen koulujen ja opetuksen haasteet. Muuttuva opettajuus ja lisääntynyt työmäärä tarvitsevat riittävät resurssit ja jämäkkää edunvalvontaa! Asiantuntemusta, kokemusta ja näkemystä opettajien edunvalvonnasta. Hyvät neuvottelutaidot, luotettavuutta, varmuutta ja vaikuttavuutta -äänesi valtuustossa!

PAREMMAN EDUNVALVONNAN JA AINEENOPETUKSEN PUOLESTAPUHUJA! JOTAIN ROTIA! -MYÖS VUOSITYÖAIKASUUNNITELMIIN


6
Mikko Kulmunki
Oulunsalon lukion lehtori, matemaattiset aineet
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
OAJ:N POHJOIS-POHJANMAAN AINEENOPETTAJIEN VAALILIITTO

Opettajana olen työskennellyt sekä peruskoulussa, että lukiossa. AY-kokemusta minulla on mm. Nope-kouluttajana, luottamusmiehenä ja py.:n hallituksen jäsenenä. -OAJ:n tulee olla pienten kouluyksiköiden säilymisen kannalla ja siten myös puolustaa kohtuullisia opetusryhmäkokoja. -Työmme arvostus osoitetaan maksamalla siitä asianmukainen korvaus. Meitä tulee myös kuulla paremmin opetuksen kehittämissä. -Digi on renki, ei isäntä eikä etenkään emäntä!

Tehdään opettajista jälleen arvostettuja!


14
Katariina Kattelus
pääluottamusmies, luokanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
PERUSOPETUKSEN VAALILIITTO

Me opettajat olemme etuoikeutettuja; saamme tehdä tulevaisuustyötä. Samalla meillä on suuri vastuu niin yksittäisinä opettajina kuin ammattikuntana. OAJ:lla on oma merkittävä roolinsa vastuunkannossa. En hyväksy järjestöä, joka olisi kehityksen jarru. OAJ:n tulee olla aktiivinen, arvostettu kehittäjä, joka muutosten tuulissa huolehtii, että opettajilla on edellytykset hoitaa tärkeä tehtävänsä. Tulevaisuuden kivijalan, opettajan ammatin on oltava vetovoimainen niin palkan kuin työolojen osalta.

Twitter: @@KataKattelus
Facebook:www.facebook.com/katariina.kattelus

Herkällä korvalla, vahvalla tahdolla. Pääluottamusmiehenä saan päivittäin yhteydenottoja useilta opettajilta. Valtuutettuna haluan tuoda heidän viestinsä OAJ:n päätöksentekoon. Pitkän kokemukseni myötä minulla on hyvät yhteydet niin OAJ:n toimistoon kuin oman ja muiden alueiden toimijoihin.


15
Arto Hietapelto
luokanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
PERUSOPETUKSEN VAALILIITTO

Työskentelen luokanopettajana Oulussa, Rajakylän koululla. Olen ollut mukana Oulun paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2015 ja toiminut neljä vuotta OAJ:n Nope-kouluttajana. Tuon uutta intoa ja tuoretta näkemystä OAJ:n edunvalvontaan ja päätöksentekoon. OAJ:n tulee tehdä töitä sen eteen, että opettajan työaika riittää oman perustyön tekemiseen ja työtehtävien määrä tukee paremmin työssäjaksamista. Palkkausjärjestelmää tulee kehittää siten, että se vastaa paremmin todellista nykytilaa.

Uutta intoa ja tuoretta näkemystä, edunvalvontatyötä opettajien puolesta!


16
Riina Kuuselma
luokanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
PERUSOPETUKSEN VAALILIITTO

Olen toiminut pitkään monissa OAJ:n tehtävissä paikallisella ja alueellisella tasolla. Olen motivoitunut ja sitoutunut toimimaan opettajien hyväksi.

Opettaja on oman työnsä paras asiantuntija.

 


18
Mikko Nissinen
erityisluokanopettaja
Kotipaikkakunta: Liminka
Työpaikkakunta: Oulu
PERUSOPETUKSEN VAALILIITTO

Olen nelikymppinen liminkalainen erityisluokanopettaja. Työskentelen tällä hetkellä Tiernan koulun apulaisjohtajana Oulussa. Mielestäni jokainen meistä tarvitsee kelvolliset puitteet työlleen sekä kunnolliset edellytykset tehdä työtään. Työskentelyolosuhteet, työrauha sekä palkkaus ovat asioita joihin tulen vaikuttamaan OAJ:n valtuutettuna.

https://mikkonissinen.wordpress.com/LinkedIn

Jokaisella opettajalla on oikeus työrauhaan! - Tehdäksemme työmme hyvin tarvitsemme asianmukaiset työskentelyolosuhteet. Pätevä on palkkansa ansainnut! - Opettajien palkkaus tarvitsee remontin ollakseen tulevaisuudessa kilpailukykyinen ja houkutteleva.


19
Timo Kettunen
Rehtori/luokanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
PERUSOPETUKSEN VAALILIITTO

Tavoitteita:1. Palkkakehityksen turvaamiseksi tarvitsemme erillisen palkkaohjelman. 2. Lähikouluperiaate on arvioitava uudelleen. Nykyinen tilanne uuvuttaa opettajat ja oppilaat. 3. Palkkauksen ja työaikojen oikeudenmukaisuuskysymykset on ratkaistava. 4. Opetus ja kasvatus on koulun päätehtävä. Muille tehtäville on asetettava rajat ja korvausperiaatteet. 5. Työssä jaksamista on tuettava uusin keinoin. 6. Palkallinen täydennyskoulutus on määriteltävä lakiin tai asetukseen perustuvaksi oikeudeksi.

www.timokettunen.com
Twitter: @https://twitter.com/KettunenTimo
Facebook:facebook.com/tkettunen
LinkedIn

Anna äänesi aktiiviselle vaikuttamiselle ja monipuoliselle kokemukselle! Olen valmis tekemään sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti työtä asioidesi puolesta. Työ edellyttää tänä päivänä monikanavaisuutta ja laajaa verkostoituneisuutta. Monipuolinen kokemus ja osaaminen antavat sille tukevan pohjan.

Toimiston osoite

Asemakatu 22A
90100 OULU
Puheenjohtaja

Timo Kettunen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Puh. 044-703 9230
Jäsenasiainsihteeri

Sanna Tittonen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Sisäinen posti
Oulujoen koulu, Saarelan yksikkö


Kirjaudu sisään