OAJ:n OULUN PAIKALLISYHDISTYS RY

39
Annukka Hulkkonen
Päiväkodin johtaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
POHJOISESTA VOIMAA -VAALILIITTO

Pohjoisesta voimaa edunvalvontaan. Nyt on tullut aika ja tilaisuus siihen. Lastentarhanopettajien ääni on saatava kuulumaan. Tiekartan tavoitteet ovat oikea suunta varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman pedagogisten vaatimusten täyttämiseksi. Tarvitsemme lisää yliopistollisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia ryhmiin. Ovtes:iin siirtyminen olisi luonnollinen askel kohti yhteistä opettajuutta ja vaativan työn mukaista palkkausta. Varhaiskasvatuksen puolesta pitää puhua nyt.

Facebook:https://www.facebook.com/Annukka-Hulkkonen-LTOL-OAJ-Valtuustovaalit-2018-163275454296331/

Sisulla ja sydämellä lastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajien puolesta 


40
Anitta Pakanen
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, lastentarhanopettaja KM
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: HELSINKI
POHJOISESTA VOIMAA -VAALILIITTO

Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogista merkitystä osana yhtenäistä kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuslain mukainen pedagoginen toiminta kehittyy vain lisäämällä merkittävästi lastentarhanopettajia päiväkoteihin. Lastentarhanopettajien asema opettajina vahvistuu, kun tavoite OVTES siirrosta toteutuu. Palkkaus - ja palvelussuhteet ehdot on saatava kuntoon. Tämä sitoo kaikki opettajat työskentelemään vahvan yhteisen opettajuuden puolesta yhteisessä järjestössä.

Twitter: @@APakanen
Facebook:https://www.facebook.com/anita.pakanen

Vahvasti Lastentarhanopettajien aseman vahvistamisen puolesta - yhteisen OAJ:läisen opettajuuden hengessä! Pedagoginen varhaiskasvatus on vaikuttavin osa koulutusjärjestelmää!


42
Susanna Haapsamo
Päiväkodin johtaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
POHJOISESTA VOIMAA -VAALILIITTO

Jäsenistön työn arvostuksen lisääminen ja palkkauksen parantaminen työn vaativuutta vastaavaksi/ OVTES. Vakalain kokonaisuudistuksen toteuttaminen. Lastentarhanopettajan ja pk-johtajan pedagogisen roolin ja tehtävänkuvien selkeyttäminen. Vahvuuksiani ovat laaja-alainen varhaiskasvatuksen tuntemus, yhteistyötaidot ja vahva sitoutuminen. Minulla on palo, asiantuntijuus, kyky ja verkostot viedä LTOL:n tavoitteita eteenpäin paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla yhteistyössä OAJ:n kanssa.

www.ooay.fi / www.oajpohjoispohjanmaa.fi / www.lastentarha.fi

Yhteistyössä on voimaa! Suurella sydämellä, vahvalla järjestökokemuksella ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuudella lastentarhanopettajien, päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen puolesta! Valitse kokenut ja vahva vaikuttaja!


60
Eija Alatarvas
Lastentarhanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
VAALILIITTOON KUULUMATON

Haluaisin päästä perehtymään ja kehittämään Suomen kasvatus ja opetusalan asioita yhdessä. On tärkeää, että kaikilla lapsilla on oikeus niin varhaiskasvatukseen kuin koulutkseenkin. On tärkeää, että opettajat saavat tehdä työtään hyvissä, terveissä ja ajanmukaisissa työolosuhteissa. Opettajan tulee saada työstään palkkaa työnvaativuuden mukaan. Hyvinvoiva opettaja tekee työssään hyviä tuloksia.

Kohti parempaa varhaiskasvatuksen arkea. Pedagoogisen osaamisen vahvistaminen on tärkeä osa laadukasta varahaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle.


Toimiston osoite

Asemakatu 22A
90100 OULU
Puheenjohtaja

Timo Kettunen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Puh. 044-703 9230
Jäsenasiainsihteeri

Sanna Tittonen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Sisäinen posti
Oulujoen koulu, Saarelan yksikkö


Kirjaudu sisään