OAJ:n OULUN PAIKALLISYHDISTYS RY

2
Eija Alatarvas 
Lastentarhanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Haukipudas
ALATARVAS EIJA

Varhaiskasvatus tulee turvata kaikille osaksi elinikästä oppimista. Sen tulee olla oikeus ja mahdollisuus. Lastentarhanopettajan, päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden työn tukeminen on tärkeä väylä rakentaa pedagogikka arjen työkaluksi. Haluan olla mukan kehittämässä liiton tavoitteita jäsenistön tueksi. Valtuustossa voin ottaa esille asioita alueemme haasteista ja olla mukana varhaiskasvatuksen keskustelun ytimessä. Opettajuuden arvostaminen tulee saada näkyville!

Kohti parempaa varhaiskasvatuksen arkea! Pedagooginen osaaminen ja resurssien turvaaminen varhaiskasvatuksen arjessa on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusjalka. Tehdään edunvalvontaa yhdessä, yhteisten asioiden hyväksi! Anna äänesi vaikuttaa!


3
Ulla-maria Bergman
Lastentarhanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN PUOLESTA -VAALILIITTO

- Lastentarhanopettajan ajankohtaisten asioiden kuunteleminen ja asioiden esille tuominen - Subjektiivisen varhaiskasvatuksen oikeuden tasa-arvoisuuden turvaaminen - Kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus lähellä sydäntä.

ullamaria.bergman66@gmail.com

- Arvokasta elämää lapselle varhaiskasvatuksessa !


 

4
Annukka Hulkkonen
Päiväkodin johtaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN PUOLESTA -VAALILIITTO

Varhaiskasvatus on murroksessa. Tiekartassa esille tulevat asiat ovat juuri sitä mitä me tarvitsemme. Nyt tarvitaan vain sisua ja sydäntä asioiden ajamiseen. Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaisesti pedagogisen koulutuksen omaavia lastentarhanopettajia tarvitaan lisää ryhmiin. Vastuullinen työ vaatii myös asianmukaisen palkan. Ensiaskel on OVTES:iin siirtyminen. Kuulumme samaan pöytään muiden opettajien kanssa. Pitkä kokemukseni varhaiskasvatuksen alalta tuo varmuutta ja asiantuntijuutta.

Facebook:https://www.facebook.com/Annukka-Hulkkonen-LTOL-OAJ-Valtuustovaalit-2018-163275454296331/?ref=bookmarks

Sisulla ja sydämellä lastentarhanopettajien puolesta!


5
Tarja Mankinen
Lastentarhanopettaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN PUOLESTA -VAALILIITTO

Olen Tarja Mankinen Oulusta. Työskentelen lastentarhanopettajana esiopetusryhmässä. Yli kolmen vuosikymmenen tuomalla kokemuksella ja näkemyksellä haluan olla mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Pedagogisesta laadusta on pidettävä kiinni. Perustyöni ohessa toimin Oulussa esiopetuksen kehittäjäopettajana yhteistyössä alkuopetuksen kehittäjäopettajan kanssa. Kehittäjäopettajina tehtävänämme on mm. ylläpitää ja edistää esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja siirtymävaiheen sujumista

Olen valmis kehittämään vastuullisella ja sitkeällä asenteella pedagogisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

 


6
Susanna Haapsamo
Päiväkodin johtaja
Kotipaikkakunta: Oulu
Työpaikkakunta: Oulu
KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN PUOLESTA -VAALILIITTO

Jäsenistön työn arvostuksen lisääminen ja palkkauksen parantaminen työn vaativuutta vastaavaksi / OVTES. Vakalain kokonaisuudistuksen toteuttaminen. Lastentarhanopettajan ja pk-johtajan pedagogisen roolin ja tehtävänkuvien selkeyttäminen. Vahvuuksiani ovat laaja-alainen varhaiskasvatuksen tuntemus, yhteistyötaidot sekä vahva sitoutuminen. Minulla on palo, asiantuntijuus, kyky sekä verkostot viedä LTOL:n tavoitteita eteenpäin paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla yhteistyössä OAJ:n kanssa.

www.ooay.fi

Yhteistyössä on voimaa! Suurella sydämellä, vahvalla järjestökokemuksella ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuudella lastentarhanopettajien, päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen puolesta! Äänestä valtuustoon kokenut ja vahva vaikuttaja!


Toimiston osoite

Asemakatu 22A
90100 OULU
Puheenjohtaja

Timo Kettunen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Puh. 044-703 9230
Jäsenasiainsihteeri

Sanna Tittonen
etunimi.sukunimi@ooay.fi
Sisäinen posti
Oulujoen koulu, Saarelan yksikkö


Kirjaudu sisään